zavolejte nám
+420 773 224 323
Poptávka
Odpadové hospodářství
Zajistíme všechno
důležité za Vás

Zajistíme v oblasti nakládání s odpady v souladu se zákonem  č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

  • zpracování průběžné evidence odpadů, zaslání ročního hlášení o odpadech prostřednictvím ISPOP
  • povinnost podání ročního hlášení se vztahuje původce odpadu , který vyprodukoval nebo nakládal s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami  ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou -  za kalendářní rok - termín do 28.2. Provozovatelé zařízení podávají hlášení vždy do 28.2. bez ohledu na množství a druh odpadu!
  • povolení zařízení ke sběru odpadů, využívání či odstraňování odpadů, zpracování provozních řádů, včetně mobilních zařízení
  • zpracování provozních dokumentů vyplývajících ze zákona  o odpadech
  • poradenství při nakládání se sedimenty z rybníků a jiných vodních nádrží, kaly z čistíren odpadních vod  a stavebními odpady
  • povolení záměru rekultivace a terénních úprav
Poptat službu
Sídlo
Sídlo

Enviroservis s.r.o.
Říkovice 31
570 01 Morašice
Česká republika

Fakturace
Fakturace

IČ: 28808126
DIČ: CZ28808126

Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, značka C28444

Kontakt
Kontakt

Ing. Renata Břeňová
Jednatelka 

Sociální sítě
Sociální sítě
Hledáte konkrétní řešení, nebo jen potřebujete nezávaznou konzultaci?