zavolejte nám
+420 773 224 323
Poptávka
Odpadové hospodářství
Zajistíme všechno
důležité za Vás

Zajistíme v oblasti nakládání s odpady v souladu se zákonem  č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:

  • zpracování průběžné evidence odpadů, zaslání ročního hlášení o odpadech prostřednictvím ISPOP, včetně statistického hlášení
  • povinnost podání ročního hlášení se vztahuje původce odpadů , který produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, za kalendářní rok, a to do 15.2.
  • povolení zařízení ke sběru a výkupu odpadů, využívání či odstraňování odpadů, zpracování provozních řádů, včetně mobilních zařízení
  • zpracování provozních dokumentů vyplývajících ze zákona  o odpadech
  • poradenství při nakládání se sedimenty z rybníků a jiných vodních nádrží, kaly z čistíren odpadních vod  a stavebními odpady
  • povolení záměru rekultivace a terénních úprav
  • zpracování programů použití kalů na zemědělské půdě – např. z ČOV, včetně zajištění potřebných rozborů
     
Poptat službu
Sídlo
Sídlo

Enviroservis s.r.o.
Říkovice 31
570 01 Morašice
Česká republika

Fakturace
Fakturace

IČ: 28808126
DIČ: CZ28808126

Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, značka C28444

Kontakt
Kontakt

Ing. Renata Břeňová
Jednatelka 

Sociální sítě
Sociální sítě
Hledáte konkrétní řešení, nebo jen potřebujete nezávaznou konzultaci?