zavolejte nám
+420 773 224 323
Poptávka
Posuzování vlivů na ŽP
Vyřídíme všechny
povinnosti za Vás

Záměry zařazené podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je nutné záměr posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ŽP dokážeme dotčeným subjektům zajistit:

  • zpracování oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3a zákona
  • zajištění zpracování zjišťovacího řízení dle přílohy č. 4 zákona
  • zajištění zpracování oznámení dle přílohy č. 4 zákona
  • zajištění zpracovávání dílčích hodnocení a analýz vyžadovaných jako součásti dokumentací EIA (např. hlukové a rozptylové studie, biologický průzkum, apod.)

Zpracování zajistíme včetně  žádostí pro příslušné dotčené orgány státní správy  a vyjádření dotčených orgánů k povinným přílohám (územně plánovací informace, NATURA 2000) .

Proces posuzování vlivu se může dotýkat také již existujících zařízení, a to v případě, že se plánuje:

  • významné navýšení jejich současné kapacity
  • významná změna výrobní nebo jiné technologie, řízení provozu nebo způsob užívání stavby či zařízení

Dokumentace EIA se zpracovává i pro záměry, u kterých na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěje příslušný úřad k závěru, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a podléhá tak posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona.

Proces EIA vždy předchází veškerému stavebnímu řízení. EIA však neznamená jen nepříjemnou povinnost, ale je formou prevence případných budoucích komplikací.

Poptat službu
Sídlo
Sídlo

Enviroservis s.r.o.
Říkovice 31
570 01 Morašice
Česká republika

Fakturace
Fakturace

IČ: 28808126
DIČ: CZ28808126

Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, značka C28444

Kontakt
Kontakt

Ing. Renata Břeňová
Jednatelka 

Sociální sítě
Sociální sítě
Hledáte konkrétní řešení, nebo jen potřebujete nezávaznou konzultaci?