zavolejte nám
+420 773 224 323
Poptávka
Technické zprávy a náležitosti
Zpracujeme
podklady ze ZPF

Zpracujeme poklady pro žádost na odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), které jsou potřeba podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.

Pro stavby je nutné ze ZPF vyjmout pozemky, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty a to  v případě, kdy má být využita zemědělská půda k nezemědělským účelům.

Vypracujeme technickou zprávu s těmito náležitostmi:

  • výpočet odvodů za odnětí půdy,
  • plán rekultivace,
  • bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
  • hodnocení a návrh alternativ umístění stavby na pozemku z hlediska ochrany ZPF,
  • pedologický průzkum,
  • údaje o odvodnění a závlahách,
  • údaje o protierozních opatřeních,
  • zákres hranic BPEJ s vyznačením tříd ochrany
     
Poptat službu
Sídlo
Sídlo

Enviroservis s.r.o.
Říkovice 31
570 01 Morašice
Česká republika

Fakturace
Fakturace

IČ: 28808126
DIČ: CZ28808126

Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, značka C28444

Kontakt
Kontakt

Ing. Renata Břeňová
Jednatelka 

Sociální sítě
Sociální sítě
Hledáte konkrétní řešení, nebo jen potřebujete nezávaznou konzultaci?