zavolejte nám
+420 773 224 323
Poptávka

Podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou limity a termín pro podání hlášení za rok 2021:

Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami  ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý rok. Provozovatel zařízení podává hlášení vždy.

Povinnost vedení průběžné evidence zůstává v platnosti pro všechny, kteří nakládají s odpady, bez ohledu na jeho množství:

Do konce roku 2022 se evidence vede podle požadavků § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Vedení průběžné evidence podle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb.: platí až od 2023!

Zpět na seznam aktualit
Publikováno 13.1.2022
Autor článku Ing. Renata Břeňová
Hledáte konkrétní řešení, nebo jen potřebujete nezávaznou konzultaci?