NAŠE SLUŽBY
Vyhledávání
Rychlý kontakt

Telefon:
+420 773 224 323

E-mail:
sluzby@enviroservis.cz

Hlášení o odpadech

Naše služby

  • vedení průběžné evidence odpadů
  • registrace subjektu do systému ISPOP
  • zpracování ročního hlášení v elektronické podobě
  • zpracování statistického výkazu "ODPADY" pro Český statistický úřad
  • vedení evidence zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů podle § 23 vyhlášky č. 383/2001Sb.

Provádíme zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady a podání na pověřený úřad za tyto ceny:

1. zpracování hlášení o odpadech

  • pro 1-2 druhy odpadů* - 3.000,- Kč
  • pro 3-5 druhů odpadů - 5.000,- Kč
  • pro 6-10 druhů odpadů - 8.000,- Kč
  • nad 10 druhů odpadů - cena dohodou

2. podání hlášení v elektronické podobě

  • bez ohledu na počet druhů - 3.000,- Kč

Všechny ceny bez DPH.

* 1 druh odpadu = 1 katalogové číslo

Od roku 2012 mají všichni původci i oprávněné osoby povinnost zasílat hlášení o produkci a nakládání s odpady v elektronické podobě přes ISPOP. Hlášení Vám proto zpracujeme v datovém standardu MŽP pro systém ISPOP.

 

Realizace zahrad | Tvorba webových stránek