NAŠE SLUŽBY
Vyhledávání
Rychlý kontakt

Telefon:
+420 773 224 323

E-mail:
sluzby@enviroservis.cz

Časté dotazy

Otázka: Nabízíte také činnost odpadového hospodáře?

Odpověď: Podle zákona může činnost odpadového hospodáře provádět jedna osoba maximálně pro 5 subjektů. Protože nemůžeme všem našim klientům tuto možnost nabídnout, raději ji nenabízíme vůbec.

Otázka: Odpovídáte za správnost hlášení o odpadech vůči úřadům?

Odpověď: Z hlediska podávání hlášení o odpadech je ze zákona vždy odpovědný původce odpadů. Naše společnost se v mandátní smlouvě zavazuje zpracovat hlášení na základě obdržených dat a to bez chyb včetně včasného předání úřadům.

Otázka: Kolik stojí zpracování hlášení o odpadech?

Odpověď: Jak uvádíme v ceníku, je základní hodinová částka za poskytované služby 1.000,-Kč (+DPH). Zpracování hlášení obvykle trvá nejméně 5 hodin, avšak jsou i mnohem náročnější případy, kdy se může jednat až o 20 hodin práce. Záleží také způsobu předání podkladů (na papíře, v Excelu, pdf apod.). Vždy však částku stanovíme předem a smluvně se zavážeme, že ji nepřekročíme. Stálým klientům navíc poskytujeme zajímavé slevy.

Otázka: Zajišťujete likvidací nebezpečného odpadu.

Odpověď: Naše společnost se zabývá poradenskou činností a proto nejsme přímým zpracovatelem odpadu. Můžeme Vám však doporučit nejvhodnější firmu podle místa vzniku a charakteru nebezpečného odpadu.

Otázka: Zabýváte se recyklací odpadů?

Odpověď: Jde o stejné téma jako v předchozí otázce. Tuto činnost zajišťují specializované firmy a my podle našeho odborného názoru můžeme doporučit konkrétní firmu, která se recyklací odpadů zabývá.

Otázka: V zákoně o odpadech je uvedena možnost podání hlášení v elektronické podobě. Mohu takové hlášení zpracovat např. v Excelu?

Odpověď: Je pravda, že zákon umožňuje podávání hlášení v elektronické podobě, avšak ve standardní podobě. Excel není standardem, ale jde o přesně definovanou datovou formu. Naše společnost používá špičkový produkt pro zpracování hlášení, který plně vyhovuje zákonu. I když nám předáte podklady v papírové podobě, výsledné hlášení podáme elektronicky v předepsaném formátu.

Otázka: Kdy musíme vést evidenci o odpadech?

Odpověď: Evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech.

Otázka: Kdy vzniká povinnost podávat hlášení produkce odpadů?

Odpověď:Povinnost zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi vzniká původci odpadů a oprávněným osobám v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů.

Otázka: Jaké je výše pokuty, když neodevzdáme hlášení nebo nebudeme vést evidenci o odpadech?

Odpověď: Sankce za neplnění povinností spojených s evidencí odpadů je ve výši do 1.000.000,- Kč.

Otázka: Nevím, jestli mám při nakládání s odpady vše správně. Uděláte mě pořádek v odpadovém hospodářství?

Odpověď: Ano. Jednou z našich hlavních činností je analýza stavu odpadového hospodářství ve firmách. Projdeme nejen Vaše doklady, ale zkontrolujeme veškerou činnost. Výsledkem může být zjištění, že máte vše v pořádku. V opačném případě můžete využít našich dalších poradenských služeb, jako např. průběžné vedení evidence odpadů, zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpadech, zpracování základního popisu odpadu, proškolení Vašich zaměstnanců atd.

Otázka: Co potřebujete ke zpracování hlášení o odpadech?

Odpověď: Základním podkladem je průběžná evidence odpadů, kterou jsme schopni Vám také zajistit.

Otázka: Dosud jsme nepodávali hlášení o odpadech, přestože jsme tuto povinnost měli. Obáváme se proto, že když začneme, hned na nás přijde kontrola a udělí velkou pokutu za minulé roky. Jaké máte s takovou situací zkušenosti?

Odpověď: Taková situace může samozřejmě nastat. Z našich zkušeností vyplývá, že největší pokuty jsou udělovány právě za nepodání hlášení nebo pokud není vedena evidence o odpadech.

 

Realizace zahrad | Tvorba webových stránek