NAŠE SLUŽBY
Vyhledávání
Rychlý kontakt

Telefon:
+420 773 224 323

E-mail:
sluzby@enviroservis.cz

Školení

Naše služby

  • pravidelná školení v oblasti životního prostředí
  • individuální školení na přání klienta
  • školení při změně legislativy

Odborně způsobilé osoby provádějící školení jsou schopny pokrýt všechny oblasti životního prostředí i další související oblasti. Vycházíme také vstříc individuálním požadavkům klientů k zabezpečení všech jejich povinností.

Oblast ochrany životního prostředí se řídí platnými závaznými právními předpisy. Legislativní požadavky kladené na ochranu životního prostředí jsou jednou z řady rostoucích nároků na každodenní zajištění chodu kterékoliv firmy či společnosti působící na našem území. Při porušování daných ustanovení to znamená možnost vysokých finančních postihů ve formě pokut orgánů státní správy např. České inspekce životního prostředí.

Naše společnost neustále sleduje a analyzuje všechny legislativní změny v oblasti životního prostředí a pravidelným školením nejen pracovníků, ale i vedení společností tak pomáhá zvládat povinnosti při zajišťování enviromentálních požadavků legislativy.

Školení jsou poskytována v rámci zajišťování pravidelných environmentálních služeb v organizaci či jako speciální školení na přání klienta bez návaznosti na další služby.

 

Realizace zahrad | Tvorba webových stránek