NAŠE SLUŽBY
Vyhledávání
Rychlý kontakt

Telefon:
+420 773 224 323

E-mail:
sluzby@enviroservis.cz

ISPOP

Naše služby

  • registrace subjektu do systému ISPOP
  • zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady v elektronické podobě a v datovém standardu MŽP pro systém ISPOP

Registrace do systému ISPOP + zpracování ročního hlášení již od 3.000,- Kč!

Provoz informačního systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) je nařízen §4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Evidence do ISPOP se podávají v elektronické podobě a v příslušném datovém standardu.

Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP je uložena příslušnou právní normou, která dotčenou ohlašovací povinnost popisuje a nařizuje.

Změny v ohlašovacích povinnostech za rok 2011

Od roku 2011 se povinnost hlásit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností rozšířila o další skupinu ohlašovatelů dle §14 odst. 2, §16 odst. 2, a §18 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.. Pro všechny ohlašovatele dotčených evidencí je od roku 2012 povinné ohlašování prostřednictvím ISPOP.

Realizace zahrad | Tvorba webových stránek